Nhằm giới thiệu .... Xem tiếp

Giao tiếp - Nghe nói - TOIC - Ngữ pháp - Luyện viết Xem tiếp

Special English tổ chức thi thử Toeic hàng tháng. Mục đích: giúp các thí sinh kiểm tra trình độ hiện tại của mình để có kế hoạch ôn tập hợp lý trước khi thi thật. Thời gian: 6:30 PM thứ 7 ngày 20/04/2013 Lệ phí thi: 100.000 vnđ Xem tiếp

Học ngay với dịch giả Nguyễn Tiến Văn Xem tiếp